Omega Metrix Ambulatorium Norwegian Fish Oil

Problém zvaný OMEGA – 3 INDEX MŮŽETE KONEČNĚ VYŘEŠIT

má vliv na nenarozené děti, děti, jejich matky, dospívající, lidi v produktivním věku a seniory.

Hodnota OMEGA – 3 INDEX

má vliv na úspěch řešení vývojových problémů dětí a problémů souvisejících s činností mozku, srdce, cév, pohybové a nervové soustavy.

OMEGA – 3 INDEX

stanovuje percentuální obsah těch životně důležitých látek v těle, které si nedokáže samo vyrobit a člověk je musí přijímat v potravě.

Podlimitní hodnoty tohoto indexu mají zásadní negativní vliv na zdraví člověka ve všech jeho životních obdobích po stránce fyzické a psychické.

  1. Měření bude pro Vás anonymní. Nezajímá nás jméno dárce krve zaslané k vyšetření!
  2. Seznámíte se s podstatou určení OMEGA – 3 INDEX na internetu nebo při osobní návštěvě Ambulatoria.
  3. Na dobírku Vám zašleme nebo v Ambulatoriu předáme osobně všechno, co budete potřebovat k zaslání vzorku krve do firmy Omegametrix. Na přání můžete se spotřebním materiálem zaplatit i laboratorní test.
  4. Nechte si odebrat 2 ml krve do popsané zkumavky a tuto vložte do oranžové plastové schránky. Tu zasuňte do černé plastové obálky a vyplňte odesílatele. Zásilku odešlete v den odběru.
  5. Na žádanku o vyšetření krve prosím vyznačte, na koho má být vypsán doklad o zaplacení
  6. S analýzou vzorku krve začínáme v den přijetí Vaší zásilky. Analýza trvá 24 hodin a nález Vám odešleme zpět. Přejete-li si nález zaslat e-mailem ve formátu PDF, sdělte nám Vaši e-mailovou adresu.
  7. Omegametrix provede měření hodnoty OMEGA – 3 INDEX a jeho výsledky Vám pošle Vámi zvoleným způsobem poštou nebo jako přílohu e-mailu. Součástí výsledku testu bude i doporučení způsobů řešení případného problému užitím vhodného produktu a jeho dávkování.
  8. Zašleme Vám na vyžádání další obálky a kazety pro zaslání dalších vzorků krve.
  9. Bude nás těšit, když potom naměříme vyšší hodnoty OMEGA – 3 INDEX. Po dosažení cílové hodnoty OMEGA – 3 INDEX 8 – 11% postačují roční kontroly tehdy, když se nemění příjem omega – 3 mastných kyselin ve Vaší stravě.

Význam DHA a EPA esenciálních mastných kyselin

Esenciální = tělo si je nedokáže samo vytvořit

OMEGA – 3 INDEX představuje obsah omega – 3 mastných kyselin v DHA a EPA v člověku jako například HbA1c přeměnu glukózy diabetika. Velikost indexu menší než 4% je rizikem pro náhlou zástavu srdce a pro nesmrtelné kardiovaskulární příhody. V optimálním případě leží hodnota nad 8%. OMEGA – 3 INDEX je měřen a stanovován v jedné naší ze tří světových, kvalitu zaručujících referenčních laboratoří. OMEGA – 3 INDEX je definován prostřednictvím vysoce standardizované analýzy červených krvinek. Měření v plasmě nebo séru je obsahově chybné bez vypovídající hodnoty a bezcenné. Oproti měřením jiných rizikových faktorů jako je Lp (a) nebo homocystein má určení OMEGA – 3 INDEX terapeutický důsledek: příjem většího množství omega – 3 mastných kyselin jako ryb nebo rybího oleje, což je kupříkladu pro infarkt myokardu doloženo jako život prodlužující.

Omega – 3 mastné kyseliny a kardiologie

Obě omega – 3 mastné kyseliny EPA a DHA jsou mnohými kardiologickými odbornými společnostmi doporučovány pro různé srdečně cévní onemocnění. Evropská Společnost pro kardiologii, Americká srdeční asociace a Americká akademie kardiologie shodně doporučují denní dávku EPA + DHA v potravě 1g. Americká FDA považuje za jistý a bezpečný denní příjem 3g EPA + DHA.

V Německu zemře ročně na infarkt myokardu 120 000 osob, což je 22x více než v silniční dopravě. Statisticky to znamená v Německu 146 úmrtí/100 000 osob. V Japonsku 7,8 osob na 100 000 osob počítáno pro zdravou populaci a 40 osob/100 000 osob pro populaci celkově.

V německém Mnichově je průměrná hodnota OMEGA – 3 INDEX 3,4%. Podle nepublikovaných interkulturních studií jsou na světě populace s OMEGA – 3 INDEX 12%.

Obě omega – 3 mastné kyseliny jsou jisté a efektivní v prevenci náhlých zástav srdce, při ošetření po infarktu myokardu nebo při kardiovaskulární prevenci. Celková úmrtnost je snížena o 17%, což převyšuje výsledky léků se statiny. Pro užití zdrojů omega – 3 mastných kyselin, které nejsou kontaminovány, jako například vysokojakostní rybí oleje. OMEGA – 3 INDEX se stanovuje jako rizikový faktor pro náhlé zástavy srdce a převyšuje svojí vypovídací hodnotu doposud známé rizikové faktory.

Terapie s využitím omega – 3 mastnými kyselinami může být OMEGA – 3 INDEX kontrolována a řízena!

vzorový nález dobrý

vzorový nález špatný

(C) Upnet Multimedia 2008